طراحی و ساخت مجسمه چمنی مناسب برای فضای سبز ( روکش چمن مصنوعی و چمن طبیعی ) ساخت مجسمه های گیاهی حیوانات