ساخت انواع ماکتهای نظامی بزرگ و کوچک


هم اکنون در دست ساخت : ماکت هواپیمای اف چهار با طول بیست متر

 

صفحه در دست طراحی میباشد